Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

nguyên tắc: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có hiệu lực để đạt hiệu quả kinh tế cao

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước và cũng đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt đó, hằng ngày, viêc chứng kiến không biết bao doanh nghiệp ( DN ) đang đạt được những thành công rực rỡ, và chứng kiến cũng không ít
các  DN đang ở bên bờ vực phá sản là một điều tất yếu. Khi nghĩ tới sự thành bại của một DN bất kỳ, một trong những nhân tố đầu tiên đó chính là sự tổ chức quản lý của DN. Một DN thành công luôn có tổ chức quản lý tốt, cũng như vậy một DN có tổ chức quản lý tốt thường hoạt động hiệu quả.
Nguyên tắc “Tự chủ,tự chịu trách nhiệm, có hiệu lực để đạt hiệu quả kinh tế cao” là nguyên tắc tối cao trong những nguyên tắc được áp dụng để có thể xây dựng được một tổ chức quản
lý tốt. Nhà nước ta đã có nhiều chính sách và điều luật tương tự  nguyên tắc trên như : “DN có quyền tự chủkinh doanh, tự do hợp tác, cạnh tranh bình đẳng trên cơ sở pháp luật hiện hành
và phải tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình”. Nhằm
khuyến khích các DN phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của Đảng
và Nhà Nước, thúc đẩy kinh tế đất nước nhanh hội nhập với nền kinh tế thế giới.
          Nhận thấy tầm quan trọng và tính ứng dụng cao của nguyên tắc này, em đã chọn tìm hiểu
và phân tích nguyên tắc “ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có hiệu lực để đạt hiệu
quả kinh tế cao ” và sự vận dụng trong hoạt động của DN.>>> Xem thêm tại: 
nguyên tắc “ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có hiệu lực để đạt hiệu quả kinh tế cao” | TIỂU LUẬN